در قسمت اول  آموزش طراحی ترانس منابع تغذیه سوئیچینگ به آموزش طراحی ترانسفورمر مد Forward می پردازیم. وجود فرمول ها در متن شما را نترساند. متن خیلی ساده ، روان و به زبان ساده نوشته شده و کافیه با دقت متن را بخوانید و شروع به طراحی ترانس منابع تغذیه سوئیچینگ کنید.

  طراحی ترانس منابع تغذیه سوئیچینگ

  ترانسفورمر مد Forward یا ترانسفورمر در رگولاتورهای مد Forward چندین وظیفه مهم دارد که باعث می‌شود انعطاف‌پذیری و همچنین  به صرفه بودن این رگولاتورها نسبت به همتایان بدون ایزوله خود و رگولاتورهای خطی بیشتر شود. برای مثال، ترانس یا ترانسفورمر، باعث ایجاد ایزولاسیون DC بین شبکه ورودی و بار خروجی می‌شود، و همچنین با اضافه کردن چندین دور سیم به ترانسفورمر، طراح می‌تواند خروجی‌های متعددی با هزینه‌های خیلی کم به وجود آورد. ترانسفورمر Forward ، قابلیت اطمینان کل سیستم را مشخص می‌کند، در نتیجه طراحی آن باید به بهترین وجه صورت گیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد توپولوژی Forward مطلب توپولوژی‌های منابع تغذیه سوئیچینگ با ایزولاسیون ترانسفورمری را بخوانید.

  ترانسفورمر مد فوروارد دو یا چندین سیم‌پیچ روی هسته دارد. به سیم‌پیچی که به شبکه ورودی متصل است، سیم‌پیچ اولیه و به بقیه سیم‌پیچ‌ها سیم‌پیچ ثانویه می‌گویند. در ترانسفورمر مد فوروارد، جریان در هر دو سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه به طور همزمان جاری می‌شود. وقتی یک ولتاژی به دو سر سیم‌پیچ اولیه اعمال می‌شود، شار هسته به صورت زیر شروع به تغییر می‌کند.

   شار هسته

  به طور همزمان، ولتاژی در دو سر سیم‌پیچ ثانویه در پاسخ به این تغییرات شار در هسته به وجود می‌آید. در نتیجه این ولتاژ باعث جاری شدن جریان در سیم‌پیچ ثانویه و بار متصل به آن می‌شود. این جریان جاری شده از سیم‌پیچ ثانویه نیز باعث تولید شار در داخل هسته می‌شود که جهت این شار مخالف جهت شار تولیدی سیم‌پیچ اولیه می‌باشد. در نتیجه این دو شار اثر همدیگر را در داخل هسته خنثی می‌کنند. هر تغییری در شار مطلق هسته، صرف کار مورد نیاز برای مغناطیس کردن هسته در مشخصه B-H و شارهای نشتی از سیم‌پیچ‌های هسته،  می‌شود.

  رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی

  در این جا چندین ویژگی مهم قابل بیان می‌باشد. اول اینکه، از آنجایی که این دو سیم‌پیچ توسط یک شار باهم لینک می‌شوند، در نتیجه رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد.

  رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی

  ترانسفورمر به صورت عنصر کاهنده یا افزاینده ولتاژ

  در نتیجه ترانسفورمر می‌تواند به صورت عنصر کاهنده یا افزاینده ولتاژ ، بستگی به نیاز طراح، مورد استفاده قرار گیرد. اگر ترانسفورمر بیش از یک سیم‌پیچ خروجی داشته باشد، در این صورت رابطه بین ولتاژ ورودی و ولتاژ سیم‌پیچ‌های خروجی نیز از رابطه (۸) بدست می‌آید.

  رابطه بین اندوکتانس اولیه و ثانویه

  رابطه بین اندوکتانس اولیه و ثانویه نیز به صورت زیر می‌باشد.

  رابطه بین اندوکتانس اولیه و ثانویه

  محاسبه امپدانس ورودی ترانسفورمر

  برای محاسبه امپدانس ورودی ترانسفورمر، رابطه

  رابطه بین اندوکتانس اولیه و ثانویه

  را در رابطه (۸) جایگذاری می‌کنیم، داریم:

  برای محاسبه امپدانس ورودی ترانسفورمر

  چیزی که این رابطه نشان می‌دهد این است که امپدانس ورودی ترانسفورمر دیگر شبیه امپدانس یک سلف ساده نیست، بلکه تحت تاثیر بار خروجی در سیم‌پیچ ثانویه نیز می‌باشد. در نتیجه شکل موج جریان سیم‌پیچ اولیه در واقع همان شکل موج فیلتر خروجی می‌باشد که به سیم‌پیچ اولیه منعکس شده است.

  مراحل طراحی ترانس منابع تغذیه سوئیچینگ (ترانسفورمر)

  اولین مرحله در طراحی طراحی ترانس منابع تغذیه سوئیچینگ ، انتخاب هسته مناسب برای منبع تغذیه سوئیچینگ می‌باشد.

  جنس هسته

  ملاحضات اولیه در این مرحله این است که هسته‌ از جنسی باید انتخاب شود که کمترین تلفات را در فرکانس کاری منبع تغذیه سوئیچینگ  داشته باشد. معمولا اکثر طراحان از آلیاژ فریت برای این کار استفاده می‌کنند. تولیدکنندگان هسته معمولا کاتالوگ‌هایی را در اختیار طراحان قرار می‌دهند که در آنها مشخصات انواع هسته‌های مختلف آورده شده است. بنابراین بهترین روش انتخاب مواد هسته، استفاده از این کاتالوگ‌ها می‌باشد. بعد از این که جنس هسته انتخاب شد، چگالی شار اشباع هسته نیز مشخص می‌شود و از روی آن ماکزیمم چگالی شار مناسب نیز به‌دست می‌آید.

  شکل هندسی هسته

  سپس طراح شکل هندسی  هسته مناسب را به نحوی که نیاز‌های منبع تغیه را برآورده کند، انتخاب می‌کند. هسته‌های Pot به خاطر احاطه کردن سیم‌پیچ‌ها توسط خود هسته، شیلدینگ مغناطیسی خوبی دارند. اما این باعث بالا رفتن دمای سیم‌پیچ‌ها در داخل هسته  نیز می‌شود. با تغییر شکل هندسی این هسته‌ها می‌توان مسیرهایی برای جریان هوا به وجد آورد، درنتیجه در این صورت دمای سیم‌پیچ‌ها کاهش پیدا می‌کند. اگر هزینه مد نظر باشد می‌توان از هسته‌های E-I یا E-C نیز استفاده کرد.

  اندازه هسته

  بعد از مشخص نمودن هندسه هسته، طراح اندازه هسته بهینه را مشخص می‌کند. در اینجا الزامات ایمنی بازار و همچنین نوع منبع تغذیه‌ای که باید به بازار عرضه شود، در ساخت و سیم‌پیچی ترانسفورمر تاثیر دارند. بنابراین این الزامات باعث افزایش اندازه ترانس (قرار دادن نوارهای عایق در بین سیم‌پیچ‌ها)  می‌شود. بنابراین طراح باید حجم این نوارهای عایق را نیز در نظر بگیرد.

  محاسبه جریان متوسط سیم‌پیچ‌ها

  اولین گام، محاسبه جریان متوسط سیم‌پیچ‌ها می‌باشد. مقادیر نوعی معمولا بین ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ میلز دایره‌ای در آمپر (Circular mils Per Ampere) می‌باشد. این همچنین میزان گرمای تولید شده در سیم‌پیچ‌ها را نیز مشخص می‌کند. جریان متوسط سیم‌پیچ اولیه در بدترین شرایط از رابطه زیر بدست می‌آید.

  محاسبه جریان متوسط سیم‌پیچ‌ها

  سطح مقطع سیم سیم‌پیچ اولیه ترانسفورمر

  سطح مقطع سیم مورد استفاده در سیم‌پیچ اولیه ترانسفورمر از طریق رابطه (۱۱) و با مراجعه به جدول اطلاعات سیم‌ها در جدول ۱ بدست می‌آید.

  اطلاعات سیم‌ها

  اطلاعات سیم‌ها

  جدول ۱ اطلاعات سیم‌ها

  مرحله آخر در انتخاب هسته مناسب برای منبع تغذیه سوئیچینگ

  سپس طراح از یک رابطه‌ای که توسط سازندگان هسته به صورت زیر معرفی شده است، استفاده می‌کند.

  سطح مقطع سیم مورد استفاده در سیم‌پیچ اولیه ترانسفورمر

  این رابطه عددی را بدست می‌دهد که برای ترانس‌های دو سیم‌پیچه معتبر می‌باشد. اگر چندین سیم پیچ ثانویه داشته باشیم، باید به مقدار بدست آمده ۳۰ الی ۴۰ درصد آن را نیز اضافه کنیم. و اگر تاییدیه سازمان (UL (Underwriters Laboratory یا (VDE (German Institute of Electrical Engineers برای منبع تغذیه نیاز باشد، باید ۲۰ درصد دیگر نیز به نتیجه اضافه کنیم. بعد از این فرآیند، باید هسته‌ای انتخاب شود که Wa Ac آن ازWa Ac  بدست آمده بزرگتر یا مساوی آن باشد.

  محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ‌های ترانسفورمر

  بعد از انتخاب هسته، نوبت به محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ‌های ترانسفورمر می‌رسد. تعداد دور سیم‌پیچ‌های اولیه از رابطه زیر بدست می‌آید.

  محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ‌های ترانسفورمر

  این تعداد دور در حال حاضر به عنوان پایه‌ای برای تمامی سیم‌پیچ‌های دیگر ترانسفورمر می‌باشد.

  برای مشخص کردن تعداد دور سیم پیچ ثانویه برای بیشترین توان ثانویه، چندین مورد باید در نظر گرفته شود. از افت ولتاژ مستقیم دیود نمی‌توان صرفنظر کرد، همچنین بیشترین عرض پالس حلقه کنترلی نیز باید در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن این موارد داریم:

  تعداد دور سیم پیچ ثانویه

  که در آن  Vsatولتاژ اشباع سوئیچ‌های قدرت، Vf افت ولتاژ مستقیم دیود و Dmax نیز ماکزیمم دیوتی سایکل (Duty cycle) منبع می‌باشد. این رابطه تقریب خوبی برای بدست آوردن تعداد دور سیم پیچ ثانویه برای حداقل ولتاژ مورد نیاز ثانویه، جهت رسیدن به خروجی مطلوب مورد نظر می‌باشد. تعداد دور بقیه سیم پیچ‌های ثانویه نیز از رابطه زیر بدست می‌آید.

  سیم پیچ‌های ثانویه

  در این حالت هرگونه روند کردن تعداد دور سیم پیچ‌ها، باعث به وجود آمدن خطا در ولتاژ ثانویه بعدی خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید مقدار Ns1 از رابطه (۱۴) ۶٫۷۳ بدست آمده است. با روند کردن این عدد به ۷ و استفاده از آن برای محاسبه Ns2 از رابطه (۱۵) باعث به وجود آمدن خطا در Ns2 خواهد شد. در نتیجه این خطا باعث به وجود آمدن خطا در ولتاژهای خروجی نیز خواهد شد. بنابراین در روند کردن تعداد دور سیم پیچ‌ها باید مراقب بود.

  آرایش‌های مختلف سیم‌پیچی ثانویه ترانسفورمر

  بعد از تعیین تعداد دور سیم‌پیچ‌های هر خروجی برای تولید ولتاژهای مطلوب خروجی، طراح باید آرایش فیزیکی سیم پیچ‌های ثانویه را برای برآورده کردن نیازهای مشخص، در نظر بگیرد. چندین آرایش‌کلی مختلف برای سیم‌پیچ‌های خروجی در شکل ۶-۶ نشان داده شده است.

  آرایش‌های مختلف سیم‌پیچی ثانویه ترانسفورمر

  شکل ۶ آرایش‌های مختلف سیم‌پیچی ثانویه ترانسفورمر

  هر یک از این آرایش‌ها تاثیر جزئی در بازده منبع تغذیه، مقدار سیم مصرف شده در ترانسفورمر و همچنین در هزینه نهایی ترانسفورمر خواهد داشت. شکل ۶-۶ (A) رایج‌ترین نوع سیم‌پیچی خروجی را نشان می‌دهد. در این آرایش در هر سیکل هدایت فقط یکی از دیودها روشن می‌باشد، بنابراین در هر سیکل فقط تلفات یک دیود در منبع وجود دارد. همچنین خود سیم‌پیچ‌ها در حالت نیم موج عمل می‌کنند، بنابراین هر سیم پیچ فقط نصف جریان متوسط بار را حمل می‌کند، در نتیجه اندازه سیم‌ها در این حالت می‌تواند کوچکتر باشد. اما هر یک از این سیم‌پیچ‌ها دارای تعداد دور سیم کامل، جهت داشتن ولتاژ خروجی مورد نظر می‌باشند.

  آرایش بدون سیم سر وسط خروجی در شکل ۶-۶(B) نشان داده شده است. در این آرایش تعداد دور سیم‌ها نصف تعداد دور سیم‌های آرایش سر وسط می‌باشد. ولی در این حالت در هر سیکل، در دو دیود تلفات توان وجود دارد. و همچنین اندازه سیم‌ها در این حالت بزرگتر است. بنابراین از نقطه نظر بازده، بازده این آرایش به خاطر تلفات دو دیود کمتر از آرایش سروسط می‌باشد. و همچنین به تعداد قطعات زیادی (چهار دیود) نیز نسبت به آرایش سروسط دارد، ولی ترانسفورمر این آرایش اندکی ارزان‌تر از آرایش سروسط می‌باشد.

  آخرین آرایش کاملا خروجی‌ها را از هم ایزوله می‌کند( شکل ۶-۶(C) ). این آرایش هم می‌تواند سیم‌پیچی سروسط داشته باشد و هم از سیم‌پیچی تمام موج بهره ببرد، ولی در عوض به مساحت پنجره زیادی نیز در هسته نیاز دارد. این آرایش در جاهایی کاربرد دارد که نیاز به زمین‌های جدا برای کاهش اثر نویز بین مدارات مختلف داشته باشیم. واضح است که انتخاب هر یک از این آرایش‌ها در سایز ترانسفورمر و همچنین در بازده کلی منبع تغذیه تاثیر دارد.

  مرحله نهایی در طراحی ترانس منبع تغذیه سوئیچینگ

  در مرحله آخر یا به اصطلاح در کاغذ بندی ترانسفورمر، بهتر است دوباره پنجره اشغال شده توسط سیم‌ها را  چک کنیم تا مطمئن شویم که هسته انتخاب شده به اندازه کافی برای کاربرد ما بزرگ می‌باشد. برای انجام این کار، ابتدا قطر و اندازه سیم‌های ثانویه را مشخص می‌کنیم. اگر خروجی‌های مختلف ترانسفورمر در سیم‌پیچیشان باهم مشترک باشند، مثلا سیم‌پیچی خروجی ۱۲+ ولت با خروجی ۵+ ولت باهم مشترک باشند، در این صورت برای معین کردن جریان خروجی ۵+ ولت باید جریان هردوی ۱۲+ ولت و ۵+ ولت باهم جمع شوند. در نهایت برای مشخص کردن مساحت اشغال شده توسط سیم‌ها، یک راه ساده این است که ابتدا مساحت اشغال شده توسط یک دور سیم را بدست آوریم و سپس آن را در تعداد دور آن سیم‌پیچ ضرب کنیم و همین کار را برای تمامی سیم‌پیچ‌ها انجام می‌دهیم و سپس نتایج را باهم جمع می‌کنیم.

  اگر مساحت محاسبه شده بزرگتر از ۸۵ درصد مساحت پنجره هسته باشد که عایق بندی آن در نظر گرفته نشده است، یا بزرگتر از ۷۵ درصد مساحت پنجره‌ای باشد که قرار است الزامات ایمنی در ترانسفورمر رعایت شود، در این صورت هسته انتخاب شده، برای سیم‌پیچی ما کوچک خواهد بود. در این صورت طراح باید هسته بزرگتر انتخاب کند و دوباره محاسبات را در مورد این هسته تکرار کند. بعد از تکمیل سیم‌پیچی ترانس، محاسبات اضافه‌تری برای تخمین تلفات هسته و سیم‌پیچ‌ها ممکن است انجام بگیرد.

  طراحی فیزیکی ترانسفورمر به همراه ملاحضات ایمنی

  اما الان مهم‌تر از همه سیم‌پیچی فیزیکی ترانسفورمر می‌باشد که باید در نظر گرفته شود. در این مرحله دو فاکتور عملکرد الکتریکی ترانسفورمر و ملاحضات ایمنی برای طراح مهم می‌باشد. که معمولا این دو فاکتور باهم در تضادند. اولین عامل بهتر شدن عملکرد الکتریکی ترانسفورمر، کوپل مغناطیسی بهتر و محکمتر سیم‌ها به هسته می‌باشد که باعث کاهش شارها و اندوکتانس‌های نشتی می‌شود، دومین عامل، کوپل مغناطیسی محکمتر سیم‌پیچ‌ها به یکدیگر می‌باشد و سومین عامل، اختلاف ولتاژ پایینتر بین سیم‌های مجاور می‌باشد که باعث کاهش اثرات خازنی ترانسفورمر می‌شود. برای رسیدن به این عوامل سیم‌ها باید خیلی نزدیک به هم و همچنین به هسته باشند. از طرف دیگر برای رعایت کردن الزامات ایمنی نیاز است که سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه توسط یک عایقی از هم دیگر جدا شوند. این عمل به شدت اثرات نشتی و کوپلینگ را در ترانسفورمر کاهش می‌دهد. بنابراین در طراحی فیزیکی ترانسفورمر همیشه یک بده بستانی بین الزامات ایمنی و عملکرد الکتریکی ترانسفورمر وجود دارد.

  برخی از اقداماتی که باید در طراحی فیزیکی ترانسفورمر در نظر گرفته شوند، عبارت‌اند از:

  1.  از سیم‌های در هم تنیده شده برای سیم‌پیچی استفاده کنید. این به این معنی است که قبل از سیم پیچی ترانسفورمر ابتدا دو سیم با یکدیگر پیچ داده و سپس از این سیم در هم تنیده شده برای سیم‌پیچی استفاده کنید. معمولا برای سیم‌پیچی ثانویه از این روش استفاده می‌شود.
  2.  سیم‌پیچ‌های خروجی را بین سیم‌پیچ اولیه قرار دهید ( سیم‌پیچ اولیه، سیم‌پیچ‌های خروجی را احاطه کند). این عمل باعث افزایش کوپلینگ بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه می‌شود.

  در شکل ۷ نحوه سیم‌پیچی یک ترانسفورمر که در آن مقررات VDE رعایت شده است، نشان داده شده است.  همانطور که از شکل هم دیده می‌شود رعایت همه این عوامل باعث بزرگتر شدن اندازه ترانسفورمر می‌شود.

  طراحی فیزیکی ترانسفورمر به همراه ملاحضات ایمنی

  شکل ۷ طراحی فیزیکی ترانسفورمر به همراه ملاحضات ایمنی

   

  نکته اول :معمولا منابع تغذیه‌ای که ولتاژ خروجی آنها زیر ۴۲٫۵ ولت و همچنین جریان خروجشان زیر ۸ آمپر می‌باشد، نیازی به رعایت ملاحضات ایمنی ندارند.

  نکته دوم : برای افزایش عملکرد الکتریکی ترانسفورمر، بهتر است برای سیم‌پیچی، از سیم‌های bifilar ( در هم تنیده شده) استفاده شود.

  دیگر جلسات این آموزش  انویدیا در حال آمادگی برای عرضه‌ی نسل بعدی کارت گرافیک‌های خود است، اما هنوز دیر نیست که یک مدل جدید ارزان قیمت برای این نسل به نام GeForce GTX 1050 3GB را معرفی کند.

  GTX 1050 3GB بین ۲ گیگابایت GTX 1050 و ۴ گیگابایتی GTX 1050 Ti قرار دارد، اما یک پیکربندی کلاک پایه سریعتر با پهنای باند حافظه کمتر (۸۴ گیگابایت در ثانیه در مقایسه با ۱۱۲ گیگابایت در ثانیه نسبت به دو پردازنده‌ی دیگر) با ۷۶۰ هسته CUDA را به ارمغان می‌آورد.

  جالب اینجاست که انویدیا مفهوم رمزنگاری را از این کارت گرافیک برداشته است. داشتن حافظه ۳ گیگابایتی امکان بازی کردن در بازی های PC را فراهم می کند، اما ارزهای رمزنگاری شده مانند Ethereum نیاز به حداقل ۳ گیگابایت دارند، بنابراین بهتر است برای معدنکاوی به دنبال مدل دیگری باشید.

  GTX 1050 از اواخر ماه ژوئن از شرکت انویدیا به طور مستقیم و از شرکای مانند EVGA، ایسوس و زولتک در دسترس خواهد بود. قیمت این کارت گرافیک هنوز تایید نشده است، اما سخنگوی انویدیا به PCWorld گفت که “این محصول هم قیمت سایر محصولات هم رده‌اش خواهد بود”، یعنی بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ دلار است.  نمونه‌ی اولیه صفحه نمایش واقعیت مجازی با رزولوشن بالای گوگل و ال جی رسمی شده است و تقریبا برای هدست‌های واقعیت مجازی آینده آماده است. این یک صفحه نمایش ۱۸ مگاپیکسلی از جنس OLED با رزولوشن ۱۴۴۳ppi  و نرخ بازسازی تصویر ۱۲۰ هرتز است که در یک صفحه نمایش ۴٫۳ اینچی با رزولوشن ۱۲۰ در ۹۶ قرار دارد.

  گوگل می‌گوید که بالاترین مرز بینایی انسان  ۹۶۰۰ در ۹۶۰۰ و ۲۱۸۳ppi، و زاویه دید ۱۶۰ در ۱۵۰ درجه است – بنابراین خیلی دور نیست، بلکه جذاب و وحشتناک است. اگر می‌خواهید محصولات فعلی واقعیت مجازی را مقایسه کنید، HTC Vive دارای نمایشگر ۳٫۶ اینچ ۱۰۸۰ در ۱۲۰۰ با ۴۴۸ پیکسل در هر اینچ است، در حالی که پنل ۳٫۵ اینچی ۱۴۴۰ در  ۱۶۰۰ بهبود یافته‎ی Vive Pro تنها ۶۱۵ پیکسل دارد. هر دو هدست واقعیت مجازی دارای نرخ بازسازی تصویر ۹۰ هرتز و میدان دید ۱۱۰ درجه دارند.

  اساسا، گوگل و ال‎جی در حال حاضر صاحب نمایشگر واقعیت مجازی با بالاترین رزولوشن هستند. از آنجایی که در حال صحبت در مورد واقعیت مجازی هستیم، شما نیاز به دو صفحه (هر کدام برای یک چشم) برای استفاده‌ی بهینه از این تکنولوژی دارید.

  در حال حاضر، یک نقص قابل توجه وجود دارد: از آنجایی که که صفحه نمایش از یک چیپ‌ست تلفن همراه نیرو می‌گیرد، ممکن است به نرخ بازسازی تصویر ۷۵ هرتزی محدود شود. بنابراین این راه حل در حال حاضر برای واقعیت مجازی در رایانه‌های دسکتاپ مناسب است.

  گوگل و ال‎جی هنوز فروشگاهی را برای عرضه‌ی این صفحه نمایش معرفی نکرده‌اند، زیرا هنوز در مرحله اولیه تولید آن هستند، اما هنگامی که اطلاعات بیشتری در دسترس قرار گرفت، شما را در جریان خواهیم گذاشت.  فردا، جمعه ۴ خرداد ماه (۲۵ می)، شرکت سامسونگ از جدیدترین عضو خانواده سری گوشی‌های هوشمند گلگسی واید (Galaxy Wide) برای کره جنوبی رونمایی خواهد کرد. سامسونگ گلگسی واید ۳، از مشخصاتی مشابه به پیشینیان خود بهره می‌برد که نمایشگری ۵٫۵ اینچی با نسبت تصویر ۱۶:۹ HD، پردازنده هشت هسته‌ای ۱٫۶ گیگاهرتز، ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی که از طریق کارت‌های حافظه میکرو‌اس‌دی قابل افزایش خواهد بود، از جمله این مشخصات محسوب می‌شود.

  دوربین اصلی گلگسی واید ۳ معادل ۱۳ مگاپیکسل و لنز f/1.7 و دوربین جلویی ۱۳ مگاپیکسلی با لنز f/1.9 خواهد بود. گلگسی واید ۳ درست مشابه با نسخه قبلی این سری گوشی، از یک باتری ۳۳۰۰ میلی آمپر بر ساعت بهره می‌برد.

  سامسونگ گلگسی واید ۳، فردا در کشور کره جنوبی عرضه خواهد شد و قیمتی معادل ۲۳۵ یورو خواهد داشت.

  سامسونگ گلگسی واید در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی وارد بازار شد؛ این در حالی است که گلگسی واید ۲، سال گذشته از سوی شرکت سامسونگ به بازار عرضه شد.  ویوو، اسپانسر اختصاصی دو جام جهانی آتی از نظر گوشی‌های تلفن همراه است.

  روز گذشته، این کمپانی طی یک رویداد که در پارک جنگلی بیجینگ برگزار شد، کمپین خود را به نام “زمان من، جام جهانی من” افتتاح کرد.

  در این برنامه، از دو پروژه Super Time و گوشی مخصوص جام جهانی به نام ویوو وی ۹ نام رونمایی شد.

  نام کامل این گوشی، وی ۹ ۲۰۱۸ جام جهانی روسیه است که در رنگ آبی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

  ویوو که قبلاً از مدل وی ۹ رونمایی کرده بود، به مشخصات فنی این گوشی مخصوص جام جهانی دست نزده و با همان پردازنده اسنپدراگون ۶۲۶، اندروید O و رابط کاربری Funtouch، این دستگاه را در اختیار عموم قرار داده است.

  نکته جالب در مورد این گوشی این است که در آن نرم‌افزاری وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید مسابقات تیم مورد علاقه خود را دنبال کرده و با دیگر طرفداران و دارندگان گوشی وی ۹ نیز ارتباط برقرار کنید.

  به علاوه، می‌توانید از میان تم‌های موجود، تصویر پس‌زمینه گوشی خود را بر اساس تیم مورد علاقه خود انتخاب کنید.

  در گوشی وی ۹، چندین بازی آفلاین وجود دارد که طرفداران فوتبال می‌توانند خود را با آنها سرگرم نمایند.

  برنامه The Super Fan Photographer که در پارک جنگلی بیجینگ برگزار شد، توسط ستاره فوتبال برزیل، ببتو معرفی شد. این برنامه سبب می‌شود تا ۱۲۸ طرفدار و ستاره تلویزیونی، نظراتشان را درباره استادیوم‌های برگزار کننده جام جهانی به صورت مستقیم اعلام کنند.  شایعات جدیدی مبنی بر این مطلب هستند که دستیار مجازی شرکت اپل یعنی سیری (Siri) در طی جلسه‌ی WWDC که در کمتر از دو هفته‌ی آینده برگذار خواهد شد، صدای جدیدی را کسب خواهد کرد. و ریشه‌ی چنین شایعه‌ای کسی نبود به جز خود سیری مذکور

  و این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که از سیری در مورد موارد قابل انتظار وقوع در جریان مراسم WWDC پرسیده شد، و این چنین سیری با پاسخی سر بالا به سوال جواب داد “لا لا لا لا، سیری داره یه صدای جدید پیدا می‌کنه!”. منطقی‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این بازخورد گرفت، به این شکل است که می‌توان فرض کرد اپل قصد دارد تا پا جای پای گوگل گذاشته و تعداد صداهای قابل استفاده برای دستیار مجازی‌اش را افزایش دهد. در حال حاضر دستیار مجازی سیری از تعداد محدودی از صداها و لهجه‌ها پشتیبانی می‌کند. شما در حال حاضر می‌توانید صدای دستیار خود را از بین لهجه‌های امریکایی، استرالیایی و یا بریتیش و در دو جنسیت مختلف مردانه و زنانه انتخاب کنید. به عنوان یک یاد آوری ذکر این نکته جالب است که بدانید، ال گوگ (El Goog) به تازگی، شش صدای جدید که یکی از آن‌ها شامل خواننده و موزیسین مشهور جان لجند (John Legend) می‌باشد را برای دستیار گوگل معرفی کرده است.

  سرنخ دیگری که سیری احتمالا به ما داده است زمانی معلوم می‌شود که از او پرسیدیم آیا در هجدهمین مراسم WWDC خبری از یک خانه‌ی پرزرق و برق جدید است ؟ و او در پاسخ گفت “… خب در واقع اونقدر‌ها هم براق نه بلکه بیشتر باید منتظر یک خانه‌ی مشکی و مات باشید.” که این سخن او احتمالا نشانه‌ای از یک اسپیکر خانگی هوشمند (هومپاد) با قیمت احتمالی ارزان‌تر خواهد بود. این شایعه جایی قوت می‌گیرد که به تازگی زمزمه‌هایی در مورد سخت افزار‌های ارزان قیمت‌تر و قابل خرید برای همگان بین سازندگان و توسعه دهندگان در فضای مجازی رد و بدل می‌شود.

  امیدواریم ،یک صدای جدید برای دستیار مجازی و اسپیکر خانگی هوشمند دیگر، دو دست‌آورد جدیدی باشند که اپل قصد نشان دادن آن‌ها را در طی مراسم دارد. به این دلیل که حتی سر سخت‌ترین طرفداران اپل هم نمی‌توانند این حقیقت را کتمان کنند که در طی چند سال اخیر دستیار مجازی سیری نسبت به رقبای خود یعنی الکسای آمازون و دستیار مجازی گوگل افت داشته و در رتبه‌ی سوم بعد از آن‌ها قرار می‌گیرد. تمام این‌ها در حالی رخ می‌دهد که سیری در سال ۲۰۱۱، یکی از اولین دستیاران مجازی بود که برای گوشی‌های هوشمند معرفی شده بود ولی با غفلت اپل این دستیار مجازی چه از لحاظ ویژگی‌های جدید و قابلیت‌های کاربردی از رقبای خود عقب افتاد. خوشبختانه امیدواریم که این دستیار مجازی ارتقاء‌های هوشمندانه‌ی خود را به زودی دریافت کند و به جایگاه واقعی خود بعد از سال‌ها دست یابد.

  مقاله قبلی ویوو گوشی مخصوص جام جهانی تولید کرد
  مقاله بعدی فراگیری هوش مصنوعی را شروع کنید قبل از اینکه سرتان بی‌کلاه بماند
  هوش مصنوعی مسئله‌ای است که در دنیای امروزی، نقش کلیدی را در زندگی ما ایفاء می‌کند. و این موضوع به عقیده‌ی محققان دانشگاه هلینسکی (Heslinki) فنلاند مسئله‌ای است که همه‌ی افراد باید در مورد چگونگی کار‌کرد آن و ماهیت اصلی آن، امکان آموزش را داشته باشند. بر اساس گزارش مجله‌ی Engadget این دانشگاه با هدف آموزش به افراد تازه وارد در این زمینه، اولین دانشگاهی است که هوش مصنوعی را در واحد‌های آنلاین ارائه می‌دهد.

  علاقه‌مندان به این موضوع نه تنها می‌تواننده با دسترسی ساده به وب و به صورت رایگان در این کرسی‌ها شرکت کنند بلکه طول مدت پایان یافتن مجموع این دوره‌ها ،زمان کوتاهی معادل ۳۰ ساعت خواهد بود. این دوره‌ها به افراد این اجازه را می‌دهد تا علاوه بر به دست آوردن اطلاعات کافی در این حوزه، خود نیز صاحب نظر شده و ایده‌های احتمالی خود را برای پیشرفت این صنعت ابراز دارند. و از آن جایی که تکنولوژی با گذشت زمان بیشتر و بیشتر در پهنه‌ی جهان گسترش می‌یابد به دست آوردن چنین اطلاعاتی با شرایط پیشنهادی ذکر شده به نظر فوق‌العاده می‌آید.

  کلاس های پیشنهادی که از سمت دانشگاه هلینسکی ارائه می‌شوند با برنامه هایی که دانشگاه کارنج ملون (Carnegie Mellon)  در تنها چند هفته‌ی پیش اعلام شد، تفاوت اساسی دارند. دانشگاه Carnegie Mellon ،در ایالت پنسیلوانیا واقع شده است و در حال حاضر صاحب یکی از برترین آزمایشگاه‌های رباتیک ایالت متحده می باشد. و جامعه‌ی هدف برنامه‌های ارئه شده در آن، دانشجویانی هستند که قصد تصاحب شغلی در زمینه ی توسعه ی هوش مصنوعی و تحقیقات آن می باشد. این برنامه‌ی ارائه شده تنها ۴% از افراد نام نویسی کرده را پذیرش می کند و دوره های آن شامل چهار سال کلاس های چالش زایی بر پایه‌ی آموزش هوش مصنوعی است.

  دانشگاه هلینسکی در سمت دیگر ، کلاس های خود را با مفاهیم پایه‌ای مانند «هوش مصنوعی چیست؟» شروع و از این نقطه به بعد آموزش های خود را شاخه بندی کرده و به توضیح مسائلی مانند چگونگی کمک هوش مصنوعی به حل مشکلات، چگونگی کابرد و مصرف آن در حال حاضر، چه چیزی دقیقا به عنوان یک ماشین یادگیرنده تلقی می‌شود. بر اساس مدل آموزشی دانشگاه هلینسکی موضوعات مطرح شده، موضوعات مرکزی هستند که دیگر موضوعات بر حول محور آن‌ها شاخه شاخه می‌شوند. و درنهایت به توضیح مسائل با جزییات بالاتری مانند چگونگی استفاده هوش مصنوعی فیس بوک از قابلیت تشخیص چهره و یا چگونگی استفاده از ماشین یادگیرنده در افزایش تعرفه ها در اپ اوبر (Uber)، می پردازد.

  در حالیکه دانشجویان ثبت نام کرده در برنامه ی دانشگاه Carnegie Mellon، درک نادرستی از مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی دارند اما اکثر افراد عادی با این موضوع مشکلی ندارند. در ماه مارچ سال ۲۰۱۷، در طی یک نظرسنجی جهانی که از مصرف کنندگان اینترنت انجام شد، به دست آمد که در بین هر ۱۰ نفر مصرف کننده‌ی اینترنت تنها سه نفر درباره‌ی هوش مصنوعی اطلاعات داشتند، اما همچنان چیز زیادی از آن نمی‌دانستند. با این تعداد کم از افرادی که در این حوزه اطلاعات دارند، این موضوع کاملا طبیعی است که در این جمعیت محدود، تنوع نظر هم وجود داشته باشد. بر اساس پاسخ‌هایی که در نظر سنجی سال ۲۰۱۷ مجله Forbes انجام شد، ۴۱% افراد، به هیچ هوش مصنوعی قابل اعتمادی، به عنوان یک نمونه و الگو نتوانستد اشاره کنند.

  هر چه افراد بیشتری در برنامه‌های آموزشی دانشگاه هلینسیکی و یا برنامه‌های مشابه آن شرکت کنند، ابهامات متنوع موجود در زمینه‌ی هوش مصنوعی به آهستگی محو خواهند شد. و این مسئله به خودی خود نکته‌ی خوبی است، چونکه این توسعه دهندگان تکنولوژی و تنظیم کنندگان واقعی هستند که تصمیم می‌گیرند چه درس‌هایی در این برنامه‌ها باید ارائه شود و چه مطالبی ارائه نشوند. در ماه دسامبر سال گذشته مجلس ایالت متحده یک مالیات دوطرفه را برای طراحی پارامتر‌های هوش مصنوعی، در نظر گرفت، و بر اساس مطالبی که از آن دو نظر سنجی دریافت می‌شود، تعداد نه چندان زیادی از شهروندان امریکایی در مورد اینکه نمایندگانشان چه چیزی را در مجلس مطرح کرده اند، اطلاع دارند.

  دولت امریکا دقیقا همانند مالیات و امور کشوری، باید در مورد  تنظیم قوانین برای هوش مصنوعی‌ها در برابر جامعه‌ی امریکا پاسخ گو باشد. و به این منظور که شهروندان امریکایی در آینده‌ی نزدیک در مورد مطالب مطرح شده در طول مناظرات ریاست جمهوری،  احاطه‌ی کامل و درک شفافی داشته باشند، طی کردن چنین دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی هوش مصنوعی به نظر ضروری می‌آید. و چه چیزی بهتر از آموزش این مطالب از طریق یک درگاه رایگان و بدون هزینه مانند فضای اینترنت؟

  یکی از اولین مواردی که هنگام یادگیری الکترونیک با آن مواجه می شوید مفهوم یک مدار است.  در این قسمت از آموزش به توضیح مدار و ولتاژ خواهیم پرداخت.

  مدار چیست

  اصول مدار های الکتریکی

  ولتاژ و نحوه کار آن

  قبلا در میکرو دیزاینر الکترونیک در مورد مفاهیم ولتاژ ، جریان و توان نوشته ایم ولی اینجا مجدد تعاریفی را باهم برسی میکنیم. احتمالا شنیده اید که یک باتری یا یک پریز برق مقدار ولت مشخصی دارد. این مقیاس یک برآورد از پتانسیل الکتریکی تولید شده توسط باتری یا شبکه برق متصل به پریز می باشد.

  تمامی این ولت ها منتظر استفاده ی شما هستند ، اما یک نکته وجود دارد : برای اینکه الکتریسیته بتواند کار انجام بدهد ، باید بتواند حرکت کند. در واقع مانند یک بادکنک باد شده ، اگر آن را سوراخ کنید با خارج شدن هوا کار انجام می شود اما اگر جلوی خروج آن را بگیرید کاری انجام نمی شود.

  اصول مدار های الکتریکی

   

  برخلاف خروج هوا از بادکنک ، الکتریسیته تنها می تواند از داخل موادی عبور کند که رسانای جریان الکتریکی باشند ، مانند سیم مسی . اگر سیم را به باتری یا پریز برق متصل کنید (هشدار : ولتاژ برق شهر بسیار خطرناک است ، این کار را انجام ندهید.) در واقع به الکتریسیته یک مسیر برای عبور داده اید . اما اگر سیم به چیز دیگری متصل نباشد ، جریان الکتریسیته جایی برای رفتن نخواهد داشت و همچنان ساکن خواهد ماند .

  ولتاژ و نحوه کار آن

  چه چیزی باعث حرکت الکتریسیته می شود ؟

  الکتریسیته تمایل دارد تا از یک ولتاژ بیشتر به یک ولتاژ کمتر سرازیر شود . دقیقا شبیه به بادکنک : هوای فشرده ی داخل بادکنک می خواهد از داخل بادکنک (فشار بیشتر ) به خارج بادکنک جریان پیدا کند . اگر یک مسیر رسانا بین یک ولتاژ بیشتر و یک ولتاژ کمتر ایجاد کنید الکتریسیته در آن مسیر شروع به حرکت خواهد کرد . و اگر چیزی مانند یک ال ای دی در مسیر آن قرار دهید ، این جریان می تواند برای شما کار انجام دهد ، مانند روشن کردن آن ال ای دی .

  روشن کردن آن ال ای دی

  بنابراین ، از کجا یک ولتاژ بیشتر و یک ولتاژ کمتر پیدا کنیم ؟ موضوعی وجود دارد که دانستن آن بسیار مفید است : هر منبع الکتریسیته دو طرف(پلاریته-مثبت و منفی باتری یا فاز و نول برق شهر) دارد . میتوانید این مورد را روی باتری ها مشاهده کنید که دو سرپوش فلزی در دو طرف خود دارند یا در مورد پریز برق که دو سوراخ (یا بیشتر) دارد . در باتری ها و دیگر منابع ولتاژ DC (جریان مستقیم ) این طرف ها (اغلب با نام پایانه) ، مثبت (یا “+”) و منفی (یا”-“) نام گذاری شده اند .

  چرا هر منبع الکتریسیته دو پایانه دارد ؟

  دلیل این موضوع به ایده “پتانسیل ” برمیگردد ، و این که برای جریان پیدا کردن الکتریسیته یک اختلاف ولتاژ نیاز است. ممکن است مسخره به نظر برسد اما بدون داشتن دوچیز متفاوت نمی توان اختلافی هم داشت. در هر منبع تغذیه ای پایانه مثبت ولتاژی بیشتر از پایانه منفی دارد ، که دقیقا چیزی است که ما میخواهیم.  در واقع ، هنگامی که ما ولتاژ را اندازه می گیریم معمولا ولتاژ پایانه منفی را ۰ ولت و ولتاژ پایانه مثبت را هر چند ولت که منبع تغذیه به ما می دهد  در نظر می گیریم.

  منابع الکتریکی مانند پمپ هستند. پمپ ها همیشه دو طرف دارند ، یک خروجی که چیزی را به بیرون میفرستد و یک ورودی که چیزی را به درون می کشد. باتری ها و ژنراتور ها و پنل های خورشیدی نیز به همین شکل کار می کنند.

  تا کنون چه یادگرفته ایم ؟

  • ولتاژ پتانسیل است ، اما الکتریسیته برای کار انجام دادن باید جریان پیدا کند .
  • الکتریسیته برای جریان پیدا کردن به یک مسیر نیاز دارد ، که باید رسانای جریان الکتریکی باشد ، مانند سیم مسی.
  • الکتریسیته از یک ولتاژ بیشتر به یک ولتاژ کمتر سرازیر می شود.
  • منابع ولتاژ DC همواره دو قطب دارند ، مثبت و منفی ، که ولتاژ قطب مثبت از قطب منفی بیشتر است.

  ساده ترین مدار الکتریکی

  ما بالاخره آماده ایم تا الکتریسیته را به خدمت بگیریم ! اگر قطب مثبت یک منبع ولتاژ را به چیزی که کاری انجام می دهد مانند یک دیود نور افشان (LED) متصل کنیم و پایه دیگر LED را به قطب منفی متصل کنیم ، الکتریسیته جریان پیدا خواهد کرد .  و آنگاه می توانیم در مسیر آن چیزهایی مانند LED قرار دهیم تا برای ما کار انجام دهند .

  مدار الکتریکی

   این مسیر دایره ای که همیشه برای جریان پیداکردن الکتریسیته و انجام دادن کار ضروری است یک مدار نام دارد.  یک مدار مسیری است که در یک نقطه شروع میشود و در همان نقطه پایان می یابد ، که دقیقا کاریست که ما انجام میدهیم.

   

  *بنجامین فرانکلین در ابتدا نوشت که الکتریسیته از سمت مثبت یک منبع ولتاژ به سمت منفی آن جریان می یابد. اما ، فرانکلین هیچ راهی برای دانستن این موضوع که الکترون ها در جهت مخالف جریان دارند نداشت – در سطح اتمی آن ها از قطب منفی بیرون می آیند و به قطب مثبت برمیگردند. بدلیل اینکه مهندسان قبل از کشف حقیقت برای چند صد سال از نوشته ی فرانکلین پیروی کردند ، ما تا به امروز نیز از همین جهت “اشتباه” رایج استفاده می کنیم. از نظر عملی این موضوع مشکلی ندارد و تا زمانی که همه از یک شیوه پیروی کنند می توانیم مداراتی بسازیم که به خوبی کار کنند. به جهت حرکت الکترون ها در مدار زیر دقت کنید.

  اصول مدار های الکتریکی

  مدار باز و اتصال کوتاه

  “بار” یا Load چیست ؟

  دلیل ساخت مدارات الکتریکی استفاده از الکتریسیته برای انجام کارهای مفید است. روش استفاده از آن قراردادن وسایلی در مدار است که با جریان الکتریکی نور ایجاد می کنند ، صدا تولید میکنند ، برنامه ای را اجرا می کنند و… این وسایل بار نامیده می شوند زیرا از منبع تغذیه انرژی میگیرند . دقیقا مانند زمانی که شما چیزی را حمل می کنید و از شما انرژی گرفته می شود. به همان شکل که ممکن است بار بیش از حد به شما تحمیل شود ممکن است که از منبع تغذیه نیز انرژی بیش از حد گرفته شود.

  در قسمت بعدی آموزش تمامی مفاهیم مربوط به ولتاژ و جریان را فرا می گیرید : ولتاژ و جریان اما برای اکنون ، دو مورد خاص از مدارات را بررسی می کنیم : مدار اتصال کوتاه و مدار باز . دانستن در مورد این مدارات هنگام عیب یابی مداراتتان می تواند بسیار مفید باشد.

  اتصال کوتاه

  این کار را انجام ندهید ، اما اگر یک سیم را مستقیما از قطب مثبت به قطب منفی یک منبع تغذیه متصل کنید مداری را به وجود آورده اید که اتصال کوتاه نامیده می شود.

  اتصال کوتاه

  این مدار به نظر بهترین مدار ممکن است ، پس چرا این کار درست نیست ؟ به یاد بیاورید که جریان الکتریکی می خواهد از ولتاژ بالاتر به ولتاژ کمتر جاری شود و اگر یک بار در سر راه آن بگذارید می توانید از این جریان استفاده کنید مانند روشن کردن یک LED.

  اگر در مسیر جریان باری وجود داشته باشد ، شدت جریان در مدار شما به مقداری که بارتان مصرف می کند محدود می شود ، که معمولا مقدار کمی است. اما ، اگر هیچ باری در مسیر جریان قرار ندهید تا آن را محدود کند ، شدت جریان به صورت صعودی بالا می رود تا به بی نهایت نزدیک شود !

  منبع تغذیه شما نمی تواند جریان بی نهایت را تامین کند ، اما تا جایی که بتواند را تامین خواهد کرد که ممکن است مقدار زیادی باشد. این امر ممکن است باعث ذوب شدن سیم ها ، آسیب به منبع تغذیه ، تخلیه شدن باتری یا موارد هیجان انگیز دیگر بشود. در اکثر مواقع منابع تغذیه یک مکانیزم امنیتی داخلی برای محدود کردن حداکثر جریان در صورت وقوع اتصال کوتاه دارند اما همیشه این طور نیست . دلیل وجود فیوز مینیاتوری در منازل نیز جلوگیری از آتش سوزی در صورت وقوع اتصال کوتاه در سیم کشی منزل است.

  انتخاب مقاومت با مقدار ناصحیح

  یک مورد شبیه اتصال کوتاه  که به طور اتفاقی باعث عبور جریان بیش از حد در بخشی از مدار می باشد که باعث سوختن قطعات می شود. این مورد یک اتصال کوتاه نیست اما به آن نزدیک است . این حالت معمولا موقعی اتفاق می افتد که از مقاومت با مقدار ناصحیح در مدار استفاده شود ، که اجازه عبور جریان بیش از حد از یک المان دیگر در مدار مانند یک LED را می دهد.

  اتصال کوتاه مقاومت با مقدار ناصحیح در مدار

  کلام آخر : اگر حس کردید که قطعات به طور ناگهانی داغ میشوند یا یک قطعه به طور ناگهانی سوخت ، سریعا منبع را خاموش کنید و بدنبال اتصال کوتاه های احتمالی بگردید.

  مدار باز

  حالت عکس اتصال کوتاه ، مدار باز است . این حالت مداری است که حلقه آن به طور کامل وصل نشده است (وبنابراین واقعا یک مدار نیست ) .

  مدار باز

  برخلاف اتصال کوتاه در این مدار چیزی آسیب نمی بیند ، اما مدار نیز کار نمی کند. اگر به تازگی کار با مدارات را شروع کرده اید ، اغلب پیدا کردن قطعی بسیار مشکل است ، مخصوصا اگر از بردبرد استفاده کنید که در آن تمامی اتصالات مخفی هستند.  اگر مدارتان کار نمی کند علت احتمالی آن مدار باز بودن است. این مشکل معمولا به دلیل یک اتصال قطع شده یا یک سیم لق ایجاد می شود. (اتصال کوتاه ها می توانند تمامی انرژی را از بقیه بخش های مدار بگیرند ، بنابراین به دنبال آن ها نیز بگردید ).

  نکته : اگر نمی توانید به راحتی محل باز بودن مدار را پیدا کنید ، یک مولتی متر می تواند بسیار مفید باشد . اگر آن را روی حالت اندازه گیری ولتاژ تنظیم کنید ، می توانید از آن برای اندازه گیری ولتاژ در نقاط مختلف مدار متصل به منبعتان استفاده کنید و نقطه ای که ولتاژ به آن نمی رسد را پیدا کنید.

  منابع برای مطالعه بیشتر

  شما اکنون در ابتدایی ترین حالت فرا گرفته اید که یک مدار چیست . همچنان که به یادگیری ادامه می دهید به مدارات (مدار های ساده الکترونیکی) پیچیده تر برخورد خواهید کرد که چندین حلقه و تعداد زیادی قطعات الکترونیکی دارند. اما تمامی مدارات ، هر چقدر هم پیچیده ، از همان قوانین مدار یک حلقه ای پایه که فرا گرفتید پیروی می کنند .

  سفر شما به دنیای الکترونیک تازه شروع شده است ، در زیر چندین موضوع را برای مطالعه به شما پیشنهاد می کنیم :

  در اینجا چندین آموزش در مورد بعضی از رایج ترین قطعاتی که به هنگام ساخت مدارات با آن ها برخورد می کنید را مشاهده می کنید :

  همچنین اگر به دنبال یک کتاب جامع و آکادمیک در مورد مدارهای الکتریکی هستید کتاب مدارهای الکتریکی هیت (مناسب باری درس مدار الکتریکی ۱ و مدار الکتریکی ۲ دانشگاه)و کتاب مبانی الکترونیک و الکترونیک کاربردی میتونن خیلی مفید باشن. همچنین درس های  مفاهیم پایه الکترونیک هم میتوانند برای شما مفید باشند. البته کتاب های پیشرفته تر آکادمیکی مانند مدار الکتریکی جبه دار هم در بازار مشهور است می توانید تهیه کنید.

  Source : sparkfun

  دیگر جلسات این آموزش  سامسونگ و TSMC تامین کنندگان چیپ‌های آیفون برای اپل بوده‌اند، اما آخرین گزارش نشان می‌دهد که چیپ‌های ۷ نانومتری A12 را امسال تنها TSMC خواهد ساخت. این به این دلیل است که غول کره‌ای تنها از نیمه دوم سال به بعد قادر به تولید تراشه‌های ۷ نانومتر خواهد بود و در آن زمان ممکن است خیلی دیر شود.

  همانطور که همه ما می‌دانیم، آیفون‌های جدید در ماه سپتامبر رونمایی می‌شوند و با توجه به گزارش بلومبرگ، تولید تراشه‌های این شرکت در حال حاضر در کارخانه TSMC آغاز شده است و برای زمان عرضه گوشی‌های جدید آماده خواهند بود.

  برای مقایسه، تراشه‌های بالارده امسال اپل و کوالکام – A11 Bionic و Snapdragon 845 – از روند تولید ۱۰ نانومتری استفاده می‌کنند. کاهش اندازه باید باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در کارایی شود، که منجر به افزایش عملکرد یا بهبود عمر باتری می‌شود.  گوشی vivo X21 UD ممکن است به مانند دیگر گوشی‌های دارای بریدگی صفحه نمایش باشد، اما از یک تکنولوژی استفاده می‌کند که اکثر رقبا از آن بهره نمی‌برند و آن هم حسگر اثر انگشت در داخل صفحه نمایش است. این گوشی اکنون قرار است در کشور هند نیز عرضه گردد.

  vivo X21 UD اواخر ماه مارس در ابتدا در کشور چین عرضه شد و در ادامه اوایل مه می برای کشور سنگاپور نیز عرضه شد.

  اخیرا برنامه موبایل Flipkart یک تیزر مربوط عرضه X21 UD در کشور هند را به نمایش گذاشت.

  علاوه بر حسگر اثر انگشت داخل صفحه نمایش که یک نوع انقلاب در صنعت گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود، X21 UD از صفحه نمایش ۶٫۲۸ اینچی Super AMOLED و تراشه Snapdragon 660 به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد.

  حافظه داخلی این گوشی ۱۲۸ گیگابایت است و توسط یک باتری ۳۲۰۰ میلی آمپری تعذیه می‌شود. دوربین X21 UD از نوع دوگانه با سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی دارای دیافراگم f/1.8 و ۵ مگاپیکسلی برای جزییات عمیق‌تر، خواهد بود.

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت آلفا باکس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس